Linjasaneeraus on taloyhtiön vaativin kunnostusprojekti

Sana putkiremontti ei enää nykypäivänä anna oikeaa kuvaa kunnostusprojektin laajuudesta. Putkiremontin yhteydessä joudutaan tekemään paljon purkutöitä. Tämän vuoksi kannattaa samassa yhteydessä tehdä muitakin talotekniikkaan kuuluvia töitä, kuten kunnostaa rakennusaikaiset ilmanvaihtohormit, uusia lämmitys-, ja sähkö-, ja telejärjestelmät, sekä kunnostaa pihat ja yhteiset tilat. Järkevä taloyhtiö huomioi hankesuunnittelussa myös nämä asiat, ja kohdistaa korjaustyösuunnittelun pitkälle tulevaisuuteen.

Olemme tehneet 20 vuotta perusteellisia huoneistoremontteja ja korjausrakentamista niin taloyhtiöille kuin yksityisille ja yrityksillekin, ja olemme valmiita hyödyntämään kokemustamme myös linjasaneerauskohteissa.

Projektitiimimme ja muut yhteistyökumppanimme ovat asukasystävällisiä alansa ammattilaisia, pyrkien minimoimaan osakkaalle koituvat haitat.

Yksi tärkeimmistä linjasaneerauksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on onnistunut tiedottaminen. Asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien tulee tietää ajallaan, miten saneeraus etenee ja miten se vaikuttaa kiinteistön käyttöön ja asumismukavuuteen.

Olemme ottaneet käyttöön Taloinfo.com-palvelun, joka mahdollistaa tiedottamisen jokaiselle parhaiten sopivalla tavalla. Sähköiset huoneistokortit, osakasmuutokset ja tarjousten hallinta helpottavat asukkaiden arkea ja mahdollistavat olennaisen tiedon keskittämisen yhteen paikkaan. Uskomme, että tyytyväinen asiakas on paras käyntikorttimme!

Kylpyhuoneremontti

Kylpyhuoneremontit

Kypyhuoneiden remontointi on erittäin suurta ammattitaitoa ja kokemusta vaativa kohde.

Mittaamme aina rakenteiden kosteudet ja kuivatamme löytyneet kosteusvauriot.

Vesieristeinä käytämme sertifioituja tuotteita ja asentajillamme on VTT:n myöntämä märkätila-asentaja sertifikaatti.

Saunat

Saunominen on suomalaisille hyvinkin rakas ja tarpeellinen rentoutumiskeino. Remontoimme saunat uusien trendien ja asiakkaan mieltymyksien mukaan.

Opastamme uusien markkinoilla olevien puu-lajien löytämisessä ja teemme saunasta rentouttavan ja tarkkaan mietittyjen yksityiskohtien mukaisen tilan.

Saunaremontti
Huoneistoremontti

Asuinhuoneisto- ja kodinremontit

Kuluttajalle on tärkeää saada tietoa itse remontoinnista ja siihen liittyvästä materiaaliopastuksesta jota me voimme antaa osaamisemme ja kokemuksemme kautta.

Remontoimme kodin alusta loppuun tarvittaessa avaimet käteen periaatteella, hoidamme kohteiden suojaukset, purkutyöt purkujätteiden poiskuljetuksineen, tasoitustyöt, maalaukset, tapetoinnit, parketin asennukset, listoitukset jne.

Sähkö- ja Lvi-työt teetämme hyväksi koetttujen yhteistyöyrityksien kautta ja rakennus-luvan vaativissa kohteissa hoidamme vastaavan työnjohtajan hakemukset ja tehtävät.

Vapaa-ajanasunnot

Vapaa-ajan rakentaminen ja remontointi on valtavassa buumissa. Oma mökki on monen suomalaisen perheen unelma. Näitä loma-asuntoja laitetaan ja sisustetaan samalla lailla kuin ykkösasuntojakin. Hoidamme ns. kakkosasunnon kunnostamisen samalla paneutumisella kuin ympärivuotisenkin kodin.

Heti-remottipalvelut

Usein käy niin, että uutta asuntoa etsiessä asunto olisi muuten toimiva ja sijainniltaan ihanteellinen, mutta jokin kohta asunnossa ei kuitenkaan vastaa tarpeitasi ja toiveitasi. Me voimme remontoida asuntosi unelmiesi kodiksi ja hoitaa tarvittaessa rakennussuunnitelmien ja -lupien hakemiset sekä rakentamisessa vaadittavat vastaavan työnjohtajan tehtävät.

Ammattitaitoinen asiantuntijamme laatii remontista kustannusarvion, jonka voit ottaa huomioon jo asunnon rahoitusta suunnitellessasi ja sopia sen yhdistämistä asunnonostolainan yhteyteen. Tällöin varmistat asunnon arvon nousemisen jo muuttaessasi siihen ja kuitenkin remontin kustannus jakautuu koko laina-ajalle.

Korjausrakentaminen

Jätekatokset ja terassit

Jätekatoksetkin voi tehdä tyylikkäiksi ympäröivää rakennustapaa noudattamalla.

Valesokkelikorjaukset

Valesokkeli on ollut hyvin tyypillinen perustamistapa rivi- ja omakotitaloissa 1970- ja 1980-luvuilla. Valesokkelirakenteessa on myöhemmin todettu kantavan seinärungon alaosan olevan alttiina kostumiselle.
Seinärungon kastumisen syynä on maakosteuden pääseminen tuulettumattomaan tai heikosti tuulettuvaan seinärakenteen alaosaan.

Kosteusvauriokorjaukset

Korjaamme ja kuivatamme kosteuden tai veden aiheuttamat vauriot rakenteissa. Märkätiloissa ei ole yleisesti käytetty sertifioituja vesieristeitä seinissä kuin vasta 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Putkiremontit

Putkiremontti on taloyhtiön vaativin kunnostusprojekti. Remontoinnissa on hyvin johdetun rakentamisen ja tarkan aikatauluttamisen lisäksi huolehdittava osakkaiden tiiviistä tiedottamisesta.

Haitta-aine purkutyöt ja -kapseloinnit

Kivihiilitervapikeä on käytetty vesieristeenä Suomessa 50-luvun lopulle saakka; tuota ajankohtaa, vuosi 1960, edeltävistä vesieristeistä noin puolet on kivihiilitervapikeä ja puolet bitumia, jossa ei haitta-aineita ole siinä määrin kuin kreosoottieristeessä siis kivihiilitervapiessä. Monesti kivihiilitervapikieriste tulee korjaustyön yhteydessä yllätyksenä purkutyötä tekeville. Kreosootti tulisi aina pyrkiä poistamaan tai koteloimaan, jotta siitä ei pääsisi haihtumaan sisäilmaan PAH-yhdisteitä. Kreosootin haitta-ainepitoisuudet tulisi mitata joko ilmasta tai materiaalista, ja haitta-aineiden määrä ja levinneisyys arvioida riittävien korjaustoimien suunnittelemiseksi. Edellä mainiutut työt tulevat usein esille kosteusvauriokorjauksissa.

Liiketilaremontit

Teemme pienet ja suuret liiketilaremontit ammattitaidolla avaimet käteen toimituksena.

sello

Kylpyhuoneremontti